Season Profile for "Beams_gibbs"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+0.000+0.00082
2+0.000+0.00033
3+0.000+0.000108
4+0.000+0.00088
5+0.000+0.00097
6+0.000+0.00069
7+0.000+0.00090
8+0.000+0.00091
9+0.000+0.00097
10+0.000+0.000102
11+0.000+0.000105
12+0.000+0.000100
13+0.000+0.000103
14+0.000+0.000102
15+0.000+0.000102
16+0.000+0.000103
17+0.000+0.000105
18+0.000+0.000105
19+0.000+0.000106
20+0.000+0.000106
21+0.000+0.000104
22+0.000+0.000105
23+0.000+0.000102
24+0.000+0.000102
25+0.000+0.000102
26+0.000+0.000102
27+0.000+0.000102