Season Profile for "Beams_gibbs"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
5+0.000+0.000131
6+0.000+0.000131
7+0.000+0.000134
8+0.000+0.000134
9+0.000+0.000134