Season Profile for "Kokako"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-2.355-2.35597
2+2.524+0.16881
3+0.461+0.62988
4-0.076+0.55388