Season Profile for "Kokako"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-2.355-2.35597
2+2.524+0.16881
3+0.461+0.62988
4-0.076+0.55388
5-1.920-1.368102
6+0.257-1.11196
7+1.420+0.30983
8+0.256+0.56585
9+0.721+1.28675
10+0.613+1.89874
11+1.026+2.92573
12+3.029+5.95375
13+0.420+6.37371
14+2.859+9.23368
15+1.520+10.75267
16+1.035+11.78763
17+2.823+14.61057
18-1.728+12.88253
19+2.253+15.13550
20-0.450+14.68557
21+1.163+15.84855
22+1.432+17.28155
23+0.641+17.92254
24+0.943+18.86455
25-0.644+18.22055
26+0.971+19.19153