Season Profile for "Kokako"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+1.186+1.186104
2-1.025+0.16286
3+1.509+1.67195
4+1.318+2.98891
5+0.534+3.52293
6+1.492+5.01589
7+3.497+8.51274
8+1.653+10.16572
9+0.156+10.32176