Season Profile for "Kokako"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+0.148+0.14871
2-0.052+0.09625
3+1.236+1.33276
4-2.185-0.853111
5+1.361+0.50887
6-0.791-0.28288
7+2.102+1.82057
8+1.482+3.30242
9+1.991+5.29342
10+0.824+6.11745
11+1.943+8.06042
12-3.095+4.96553
13+1.039+6.00353
14+2.503+8.50644
15+2.800+11.30639
16+2.273+13.57938
17+2.291+15.87039
18+1.627+17.49733
19+2.525+20.02232
20+0.000+20.02244
21-0.646+19.37643
22+2.720+22.09643
23-0.104+21.99338
24-0.118+21.87539
25-0.136+21.73940
26-0.136+21.60341
27-0.322+21.28143