Season Profile for "Patmos"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-0.356-0.35649
2+1.834+1.47847
3-0.549+0.92976
4-0.601+0.32892
5-1.334-1.00597
6-2.721-3.727113
7+3.499-0.228102
8+3.179+2.95161
9+0.610+3.56156
10-1.085+2.47571
11+0.976+3.45271
12+4.757+8.20964
13-1.380+6.82869
14+5.026+11.85555
15+0.284+12.13960
16+0.983+13.12257
17+2.676+15.79750
18-5.043+10.75462
19+1.999+12.75361
20+3.869+16.62150
21+0.412+17.03449
22+4.971+22.00446
23-7.801+14.20367
24+0.000+14.20367
25+0.000+14.20365
26+0.000+14.20367
27+0.000+14.20365