Season Profile for "Pazamataz"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-0.430-0.43099
2-5.236-5.666126
3+3.750-1.916128
4-1.050-2.966127
5+1.393-1.572118
6-1.068-2.640119
7+1.161-1.479116
8+0.565-0.914113
9+1.278+0.36391
10+1.165+1.52985
11+0.853+2.38282
12-0.825+1.55782
13+1.090+2.64774
14+1.803+4.45073
15+0.502+4.95274
16+2.325+7.27769
17+0.000+7.27772
18+0.407+7.68470
19+1.617+9.30166
20+0.000+9.30172
21-0.239+9.06268
22+0.000+9.06269
23+0.000+9.06269
24+0.000+9.06269
25+0.000+9.06269
26+0.000+9.06270
27+0.000+9.06270