Season Profile for "Rorycrow"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-2.489-2.48999
2+2.853+0.36474
3+0.566+0.93075
4+1.010+1.94059
5-1.235+0.70567
6+0.301+1.00762
7+1.573+2.57952
8+1.060+3.63952
9-0.352+3.28758
10+0.534+3.82162
11+1.858+5.67961
12+4.648+10.32754
13+0.790+11.11649
14+0.000+11.11660
15+0.239+11.35563
16+1.302+12.65660
17+0.000+12.65665
18-3.832+8.82570
19+0.000+8.82572
20+3.358+12.18365
21-0.407+11.77665
22+5.203+16.97958
23+1.331+18.31053
24+0.000+18.31057
25+0.000+18.31054
26+0.000+18.31057
27+0.000+18.31056